Manuál

Môže byť komunikácia odovzdaná inému operátorovi?

Áno. Operátor môže konverzáciu odovzdať pomocou modrého tlačidla Odovzdať priamo v chatovacom okne.